ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:တေႁဵတ်းႁိုဝ် မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်းပၼ်ပၼ် တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ မႄးထတ်း ၼႆသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ မႄးထတ်းလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် ဢွင်ႈတီႈပေႃႉလိၵ်ႈသႂ်ႇ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၽႅဝ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တေလႆႈႁၼ် မၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ပိူင် ဝီႇၶီႇ မၢၵ်ႉၵပ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။