ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ်

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ်

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ် ၼႆႉ မၼ်းတၢင်တူဝ် ဢၼ်ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ယိုၼ်ႈပၼ်လႆႈ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉ။ လွင်ႈဢဝ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼိုင်ႈႁူဝ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး သၢႆငၢႆလၢဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတီႈသုတ်း ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပဵၼ် ၵၢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လမ်းၶိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတ ၼႆၸိုင် ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ လိူၵ်ႈဢဝ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼိုင်ႈႁူဝ်လူတူၺ်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆ သေၵေႃႈ တႄႇတႅမ်ႈၵႂႃႇလႄႈ။