ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Administrators ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ တူင်ႇဝိူင်းဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် လိူၵ်ႈငႃဝႆႉ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမၼ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈတွၼ်းလိူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း သမတႃႇၶဝ်။ ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈမီး လွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ် ၸွမ်း ပေႃႇလသီႇ လႄႈ သၢႆၸိၼမ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် သေ ႁဵတ်းလွင်ႈ ႁူမ်ႈသၢင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ တီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Request for Administratorထတ်း

User:Saimawnkhamထတ်း

I would like to request the adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 20:11, 28 ဢေႇပရႄႇ 2022 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

  Done from meta on 7 May 2022.Saimawnkham (talk) 09:11, 8 မေႇ 2022 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (2)ထတ်း

I would like to request the adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 14:15, 29 ၵျူႇလၢႆႇ 2022 (+0630)

  Done from meta on 7 August 2022. Granted for 6 months to expire on 2023-02-07.Saimawnkham (talk) 18:25, 7 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2022 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (3)ထတ်း

I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 17:43, 15 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

  Done from meta on 25 February, 2023. Granted for 6 months to expire on 2023-08-25.Saimawnkham (talk) 15:29, 26 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Request for Interface Administratorထတ်း

User:Saimawnkhamထတ်း

I would like to request the interface adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 14:15, 29 ၵျူႇလၢႆႇ 2022 (+0630)

  Done from meta on 7 August 2022. Granted for 6 months to expire on 2023-02-07.

User:Saimawnkham (2)ထတ်း

I would like to request for the renewal of interface adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 17:43, 15 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

  Done from meta on 25 February, 2023. Granted for 6 months to expire on 2023-08-25.Saimawnkham (talk) 15:29, 26 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]